Documento sin título
ddddd

PÀGINA PRINCIPAL

SISTEMES OPERATIUS LLICÈNCIES DE SOFTWARE PART PRÀCTICA

 

 

 

QUÈ ÉS UN ORDINADOR?

 

Un ordinador o computadora és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en

informació útil. Està formada per un conjunt de circuits integrats i d'altres components relacionats que pot

executar amb exactitud, rapidesa i d'acord amb les instruccions que rep per part d'un usuari o d'un programa.

Els ordinadors són aparells digitals en tant que es basen en l'Àlgebra de Boole i el sistema binari. La principal

característica que el diferencia d'altres màquines similars és que pot realitzar diverses tasques segons les

possibilitats del llenguatge de programació i el hardware.